Các hoạt động bị cấm sau quyết định giải thể công ty

0
92

Trường hợp các doanh nghiệp tự nguyện quyết định giải thể công ty: hết thời hạn hoạt động trong Điều lệ doanh nghiệp mà chưa gia hạn hoạt động kinh doanh, tình hình công ty khó khăn và không có khả năng tiếp tục hoặc đã đạt được mục đích trong kinh doanh và không muốn tiếp tục.

Cũng có thể doanh nghiệp bị bắt buộc phải giải thể do số lượng thành viên tối thiếu không đủ trong khoảng thời gian sáu tháng liên tục, thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh,…Dù là chấm dứt hoạt động theo hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải đảm bảo đã thanh toán khoản nợ: ngân hàng, thuế, lương nhân viên hay đối tác và các tài sản công ty. Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp thì những đơn vị này không được thực hiện những hoạt động nào?

Các hoạt động bị cấm sau quyết định giải thể công ty

  • Chuyển những khoản nợ không có đảm bảo thành những khoản nợ được đảm bảo bằng trực tiếp tài sản của doanh nghiệp muốn giải thể.
  • Bắt buộc phải từ bỏ hay giảm quyền đòi nợ doanh nghiệp.
  • Thực hiện giải thể công ty bằng việc ký kết những hợp đồng mới không phải là hợp đồng tính từ thời điểm lập hồ sơ giải thể công ty.
  • Doanh nghiệp chấm dứt thực hiện những hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm lập hồ sơ.
  • Tuyệt đối không tẩu tán hay cất giấu tài sản công ty.
  • Không thế chấp, cầm cố hay tặng cho đơn vị thuê tài sản của công ty.
  • Không huy động vốn dưới bất cứ hình thức nào: bán tài sản, vay ngân hàng,…

Những hoạt động bị cấm khi quyết định giải thể công ty trên đây vừa đảm bảo bảo doanh nghiệp không vi phạm pháp luật, đẩy nhanh quá trình thực hiện hồ sơ giải thể. Đặc biệt hành động trên bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ doanh nghiệp đối với chủ nợ công ty, khách hàng, người lao động hay người tiêu dùng.

Nếu sau thời hạn giải thể mà chủ doanh nghiệp đã bị tuyên bố giải thể vẫn có thể thành lập công ty mới. Điều này không áp dụng cho thủ tục phá sản công ty. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn và lĩnh vực giải thể công ty trong Luật doanh nghiệp.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here