VNDirect 9 tháng lãi sau thuế 324 tỷ đồng, tăng 120% cùng kỳ 2016

0
72

CTCP Chứng Khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố báo cái tài chính hợp nhất quý III và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Trong quý III, VND ghi nhận doanh thu hoạt động 294 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 45%; còn chi phí hoạt động tăng hơn 7% lên 55,7 tỷ đồng. Kết thúc quý III, VND báo lãi sau thuế đạt 113 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Theo VND, tổng doanh thu tăng trưởng 48% do sự đóng góp doanh thu của hai mảng Môi giới và Cho vay; doanh thu hoạt động đầu tư kỳ này tăng 6,5 tỷ do khoản chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC so với cùng kỳ.

Các khoản mục chi phí có xu hướng biến động cùng chiều với doanh thu; tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn tăng trưởng doanh thu, đây là lý do dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trên mạnh so với cùng kỳ 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VND đạt 880,5 tỷ đồng tăng 62% cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu môi giới đạt 227 tỷ đồng tăng 63,5% cùng kỳ năm trước, doanh thu tự doanh đạt 223 tỷ, tăng 70% cùng kỳ năm trước, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 241 tỷ đồng, tăng 64% cùng kỳ năm trước. Từ đó, Công ty báo lãi sau thuế 9 tháng tăng 120% lên 324,6 tỷ đồng.

Được biết kế hoạch năm 2017 của VND là 673 tỷ doanh thu và 185,1 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, qua 9 tháng, Công ty đã thực hiện vượt 75% kế hoạch năm.

Đến hết quý III, tổng tài sản của VND đạt 6.858 tỷ đồng; trong đó nợ phải trả tăng khoảng 1.200 tỷ lên 4.483 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng lên 2.375 tỷ đồng.

Nguồn: ndh.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.